Upp-daterad info pga covid-19

Våren i Ekumeniska Kommunitetens offentliga verksamhet  

Även om vi i det längsta har hoppats att det inte skulle bli nödvändigt har vi nu – i dialog med Pingstkyrkan Linköping och Vist/Vårdnäs församling – behövt konstatera att såväl gudstjänster som retreater och seminariet som skulle ha ägt rum på Annandag pingst behöver skjutas på framtiden. Alla som är anmälda till något av vårens arrangemang kommer att bli kontaktade och få ytterligare information. 

Husfolket blir allt jämt kvar i sitt ”hushåll” på Nya Slottet och håller bönens låga brinnande genom tidebönsgudstjänster och, så långt möjligt, firandet av mässor. 

När det gäller våra regionala samlingar följer vi de ordningar som gäller i varje lokal församling som vi samarbetar med. 

Påsk-firandet på Nya Slottet Bjärka-Säby

Följande information kan komma att uppdateras om myndigheterna förändrar begränsningar för sammankomster.

Lördagen den 21 mars sammanträdde Ekumeniska Kommunitetens styrelse och beslutade då att ordningen för årets påskfirande anpassas enligt följande:

· Utifrån rådande omständigheter orsakade av Coronaviruset kan vi inte på ett tillfredsställande vis erbjuda mat, logi och vistelse på Nya Slottet Bjärka-Säby under ”De heliga tre dagarna”.

· Gudstjänster firas så långt möjligt enligt plan. Vid gudstjänsterna sitter gudstjänstdeltagarna utspridda i kapellet. Förutsättning för deltagande i gudstjänsterna är att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för när och på vilket sätt man kan delta i sammankomster.

· Vi uppmuntrar alla som anmält sig att så långt möjligt fira påskens gudstjänster i sina lokala sammanhang. Via Kommunitetens hemsida www.ekumeniskakommuniteten.se kommer vi att tillhandahålla ordningar för andakt i hemmet under stilla veckan och påsk.

· Kommande retreater arrangerade av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby räknar vi tillsvidare med att genomföra.

Vid frågor och information gällande anmälningar:
anmalan [at] ekumeniskakommuniteten [dot] se
Telefon: 0760 08 42 47

Övriga frågor:
preses [at] ekumeniskakommuniteten [dot] se
Telefon: 0730208753

För Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby
Jonas Eveborn, föreståndare

Information från EKiBS med anledning av Coronaviruset

 

Information från Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby med anledning av Coronaviruset.

13 mars 2020.

Med anledning av Coronavirusets spridning i norden vill vi från Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys sida ge följande information gällande mässor, retreater och andra samlingar med kommuniteten som arrangör:

Vi följer myndigheternas rekommendationer och kan komma att revidera informationen efter hand. Då vi har arrangemang i olika nordiska länder kan olika praxis gälla sida vid sida. Utifrån det vi vet i dagsläget gäller följande för arrangemang förlagda till Sverige:

Vi räknar med att genomföra mässor, retreater och andra samlingar som är planerade under verksamhetsåret. Vi vädjar om att varje deltagare som har symptom på luftvägssproblem, snuva och feber, även lindriga sådana, stannar hemma.

Vid våra arrangemang är vi extra noggranna med handhygienen och undviker kroppskontakt.

Vid söndagarnas mässor i Slottskapellet gäller:

Celebranten och nattvardstjänarna tvager händerna i handsprit framme vid kredensbordet under offertoriepsalmen. De skall just före mässans inledning också ha tvättat och spritat händerna noggrant.

Fridshälsning utväxlas utan kroppskontakt.

Vi använder oss av oblat och inte det koptiska nattvardsbrödet tills vidare.
Vid utdelandet doppar celebranten brödet i kalken och släpper brödet i mässdeltagarens öppna hand utan att kroppskontakt uppstår. Celebranten bär själv brödfatet medan kalken bärs av en nattvardstjänare som också håller en torkduk mellan kalken och den som tar emot. Distributionsorden blir. ”Kristi kropp och blod för dig”

Den som förbereder gåvorna skall förstås också vara mycket noggrann med handhygienen.

Personlig förbön sker tills vidare utan oljesmorning. Den personliga förbönen äger rum i sakristian och muséet. Det möjliggör att bönen kan ske med något större avstånd.

Vid Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys Ökenmässor gäller:
Celebranten informerar mässdeltagarna i inledningen av mässan att såväl brödet som vinet rymmer Kristi fulla närvaro. Den som önskar kan därför ta emot Kristus i brödets gestalt och avstå vinet. Efter att man tagit emot brödet lägger man då sin högra hand över vänster axel. Brödet tas emot i öppen hand och inte direkt i munnen.

Vi undviker att doppa brödet i kalken, så kallad intinktion. Den som önskar ta emot både bröd och vin i ökenmässan dricker ur bägaren. Celebranten informerar också om att fridshälsning tills vidare sker utan kroppskontakt, genom att t ex lägga en eller båda händerna över hjärtat och buga lätt mot varandra.

Celebranten och den präst eller diakon som har kalken vid utdelandet lägger till den ordinarie tvagningen också till handsprit.

Den som förbereder gåvorna skall förstås också vara mycket noggrann med handhygienen.

Ordningar vid retreatmässor kan varieras och anpassas till gruppen.

Detta gäller tills vidare. Vi är lyhörda för myndigheternas rekommendationer och beredda att göra nödvändiga korrigeringar.

För frågor och funderingar, dra er inte för att höra av er till Ekumeniska Kommunitetens föreståndare:

Jonas Eveborn
preses [at] ekibs [dot] se
+46 730208753

Guds frid / Jonas

Eric Shcüldt gästar Linköping

 

Existentiell filmväll
Fredag 28 Februari kl 18.00
Babettes kafferi
Stora Badstugatan 4
Linköping
Entré: förköp 125 kr på tickster.com
(om vi har platser kvar säljer vi även biljetter via swish i dörren men först till kvarn!)
Arrangör: Babettes kulturförening, Studieförbundet Bilda
med stöd av Linköpings Kultur och fritidsnämnd

Uppenbarelsen
Journalisten Jacques Mayano har just återvänt från krigets Syrien, då han överraskande blir kallad till Vatikanen. Katolska kyrkans troskongregation vill att han ska leda granskningen av några uppenbarelser, där en ung flicka säger sig ha mött Jungfru Maria. Jacques, som inte är troende, åtar sig uppgiften och det utvecklar sig till en både spännande och överraskande historia om hemligheter och exploatering, men framförallt om vårt förhållande till mysteriet.
Regi: Xavier Giannnoli. Skådespelare: Vincent Lindon, Galatéa Bellugi m fl.

Medverkande:
Eric Schüldt – kulturjournalist och programledare, känd från flera program i Sveriges Radio, som ”Riktig musik”, ”Schüldt i P2”, ”Livet och döden” och program som ”Idévärlden” i SVT. Med poddar som ”Människan och maskinen” och ”Myter och mysterier” har han nått en stor publik.
Anna Lindman – journalist och programledare på Sveriges Television, med inriktning på existentiella frågor och religion. Har bl a varit programledare för serierna ”Meningen med livet” och ”Från Sverige till himlen”. Hon är även reporter på ”Uppdrag granskning” och har skrivit och medverkat i flera böcker, som ”Opium för folket” och ”Alla kan dö”.
Samtalsledare:
Magnus Sundell – programproducent på Studieförbundet Bilda, journalist

Filmen visas kl. 18.00 och samtalet börjar 20.30.
Biljetter säljs via tickster.com

Biskop Esbjörn leder Askonsdags-mässa

 

Onsdag den 26 februari kl.18 firas askonsdagsmässa i Slottskapellet under biskop Esbjörn Hagbergs ledning. Esbjörn leder retreaten vid fastans början som inleds i och med mässan.

Efter mässan servereas soppa i Slottskafét.

Se kalendariet för fler askonsdagsmässor och andra samlingar i EKiBS regi.