Johannesbiblioteket på Nya Slottet i Bjärka-Säby är ett specialbibliotek med inriktning på den tidiga kyrkan, monastisk litteratur och ortodox teologi. Det är ett referensbibliotek, vilket innebär att böckerna inte lånas hem; alla exemplar finns ständigt tillgängliga i rummet, som är inrett med ett antal skrivbås med varsin läslampa.

För att förhöra sig om vilka tider man kan komma in i slottet för att få tillgång till biblioteket, och för att boka måltid (vid de tider då det är möjligt), kan man kontakta husmor: bokning@nyaslottet.se, telefon: 013-23 25 60.

Böckerna är sökbara i katalogen nedan.

Klicka på en titel för mer information.