Ekumeniska Kommunitetens retreatprogram

18-21 februari 2020

Rytm, riktning och resesällskap – andliga råd för vanliga dagar
Retreaten leds av Britta Hermansson.
2 600 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

26 februari – 1 mars 2020

Retreat vid fastans början
Retreaten leds av Esbjörn Hagberg.
4 050 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

2-6 mars 2020

3-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Lasse Furingsten, Inga-Märtha Isacson och Stig Petrone.
4 700 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se
FULLBOKAD

 

9-20 mars 2020

Del 1 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
8-dagars 8 900 kr
30-dagars per del 10 600 kr

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.
FULLBOKAD

 

9-12 april 2020

Påskfirande
Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

23-26 april 2020

Jag sätter mitt hopp till dig
Retreaten leds av Åsa Molin.
3 000 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

7-10 maj 2020

The wisdom of the desert
Retreaten leds av biskop Thomas från Egypten.
Vägledningarna hålls på engelska utan tolkning.
3 150 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

11-15 maj 2020

3-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare: Britt Sandberg, Liselotte J Andersson och Lasse Furingsten.
4 700 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

3-6 september 2020

Musiken & det heliga
Retreaten leds av Eric Schüldt
3 650 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se
FULLBOKAD

 

10-13 september 2020

Mod att mogna
Retreaten leds av Liselotte J Andersson
3 150 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

5-16 oktober 2020

Del 2 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
8-dagars 8 900 kr
30-dagars per del 10 600 kr

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

 

12-15 oktober 2020

Retreat på Lia Gård i NORGE
Bönens blick
Retreaten leds av Jonas Eveborn
3 500 NOK
Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

29 oktober – 1 november 2020

Retreat i allhelgonatid
Retreaten leds av Peter Halldorf
3 150 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

12-15 november 2020

(Obs. retreaten har ett nytt datum)
Så att er glädje blir fullkomlig
Retreaten leds av Fredrik Lignell
3 150 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

22-27 november 2020

4-dagarsretreat med personlig vägledning
Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
Ledare:  Stig Petrone. Inga-Märtha Isacson och Daniel Dalemo.
5 800 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

27-29 november 2020

Allting hålls samman i honom
Retreaten leds av Jonas Eveborn
2 250 Kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

3-6 december 2020

Ljuset lyser i mörkret
Retreaten leds av Ellen Merete Wilkens Finnseth
3 150 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

10-13 december 2020

En doft av salighet
Retreaten leds av Liselotte J Andersson
3 150 kr
Anmälan: anmalan@ekibs.se

 

8-19 mars 2021

Del 3 av uppdelad 30-dagarsretreat med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.

Retreat med personlig vägledning, vilken är en klassisk form av retreat
utgående från Ignatius av Loyolas “Andliga övningar”, bygger på enskild bön
och meditation och har ingen gemensam undervisning.
Retreaten anordnas i samarbete med föreningen Kompass.
8-dagars 8 900 kr
30-dagars per del 10 600 kr

Anmälan och förfrågningar sänds till Susanne Carlsson, e-post
susannecarlssons@hotmail.co.uk eller till
Pilgrim, Nya Slottet Bjärka-Säby 589 64 Sturefors.

 

Om inget annat anges hålls retreaterna på Nya Slottet Bjärka-Säby med start vid kvällsmålet kl 18.45. Det är dock bra om man checkar in mellan 17.00 & 18.00, för att hinna komma på plats på sitt rum innan det är dags för att gå in i retreaten. Avslutning sker i samband med sista dagens frukost som serveras omkring kl 09.30. Om en retreat är fullbokad finns det möjlighet att bli antecknad på en kölista, för att kunna få en plats vid eventuella avbokningar .

Vid avbokning tidigare än 7 dagar före retreatstart tar vi ut en avbokningsavgift på 100 kr. Här gäller dock lagen om distansavtal, som ger 14 dagars ångerrätt. Vid avbokning senare än 7 dagar före retreatstart utgår en avbokningsavgift som motsvarar 15% av deltagaravgiften.

 

Vi håller våra temaretreater i samarbete med Studieförbundet Bilda