EN PLATS ATT DRA SIG TILLBAKA

 

verandanPå Nya Slottet Bjärka-Säby och Antoniosgården på Kållandsö vill vi bereda en tillflykt för den som önskar dra sig tillbaka för att i stillhet och bön söka Gud eller bara få några dagar för vila och eftertanke. Det kan ske genom deltagande i en retreat, men också genom att man som gäst besöker oss några dagar för enskild retreat. Som gäst väljer du då måttet av avskildhet och tystnad under din vistelse hos oss, liksom om du vill äta dina måltider i stillhet i vår ”tysta matsal” eller i den gemensamma matsalen. Möjlighet till bikt och personligt samtal med präst/pastor eller någon broder eller syster i kommuniteten finns alltid för den som önskar.