En hemlig port till Ordet

 

I vår tid, då så många hungrar och törstar efter andlighet och söker tekniker i orientaliska traditioner, kan man inte undgå att förvånas över att vi dröjer så med att öppna traditionens förseglade skatt som sammanfattas i liturgin.

Orden kommer från André Gouzés, jag åt lunch med honom i går under hans besök hos oss i Bjärka-Säby, och vi talade om hur en levande liturgi är nyckeln till kyrkans förnyelse. Den karismatiske dominikanbrodern från Sylvanès i Frankrike är en av vår tids främsta förnyare av den liturgiska musiken. Han arbetar uteslutande med Bibeln och texter från den tidiga kyrkan i sina sånger: Därför att vi tror på Ordets sakramentala kraft har vi alltid i liturgin föredragit Skriften och kyrkofäderna framför folkliga sånger som förvisso kan vara charmerande men som ofta är sentimentala och pietistiska. I liturgin tar vi emot Ordet som för oss in i Guds närvaro.

I liturgin finner Guds ord en hemlig port där det kan träda in i vår själ. Som André Gouzés på sitt eget vis uttrycker det: Genom sången och psalmodins andliga konst kallas Ordet att stiga ner i de tysta djupen av vårt väsen där det befäster grunden till förbundet med Kristus.

Vi bär med oss hans ord när vi förbereder oss för kvällens eukaristi i Övre salen.

 

Comments are closed.