Det enda nödvändiga

 

Två livshållningar för den troende:

Att leva för Gud.

Att leva med Gud.

De motsäger inte varandra, men det händer att obalans uppstår. Önskan att leva för Gud kan föra till utbrändhet. Den som lever med Gud äger alltid frid.

Varje fastedag är en kallelse till det enda nödvändiga: att göra den inre stillheten – livet med Gud – till vistelseort.

Comments are closed.