Surdegsprocessen

 

När Jesus möter en människa frågar han inte: ”Tror du på Gud?” eller ”Vilka värderingar har du?” Han bryr sig varken om en människas sociala eller moraliska status. Annars skulle Matteus, som vi i dag firar, aldrig blivit aktuell i rollen som apostel.

Jesus, som själv är innehållet i den kristna tron, inbjuder oss syndare att leva med honom. Under vandringen börjar något hända. Vi förvandlas, inte genom att vi lägger oss till med en ny moral, utan av det liv som utgår från honom.

Visserligen avbryter våra slingranden allt som oftast surdegsprocessen, men ”när vi faller reser du oss upp och upphör inte att göra allt för att leda oss till himlen och skänka oss det kommande riket”, som det heter i Chrysostomosliturgin.

I dag reser vi oss upp för att med aposteln Matteus följa Jesus vart han än går.

Comments are closed.