Förtätning

Bild: Zandra Erikshed

 

”Jag är glad att detta i första hand är en andlig miljö”, sa Caroline Krook när hon i går sammanfattade sina intryck efter emeritiibiskoparnas besök hos oss. De kom för att möta kommuniteten, delta i gudstjänsterna och samtala med de unga i fraternitet och husfolk.

Den andliga miljön i Bjärka-Säby har grundlagts i en annan tid än vår, av andra människor än vi. Redan i början av 1900-talet bads daglig morgonbön här när Oscar Ekman samlade familj och husfolk i stora hallen. Stockholms förste biskop, Manfred Björkquist, var godsägarens förtrogne, en ofta sedd gäst på Nya Slottet. Han tecknar en bild av morgonbönerna under ledning av Oscar Ekman: ”Hur äkta var icke allt. Vilken samling i hans personlighet. Vilken samling kring själva Gudsordet.”

Uppriktighet, förtätning och kärlek till Guds ord formar en andlig miljö. De skapas överallt där en människa beslutar sig för att gå en andlig väg.

Comments are closed.