Bot mot historielöshet

 

I dagens gammaltestamentliga läsning från Domarboken heter det: En ny generation kom som inte visste något om Herren och det han hade gjort för Israel.

Historielösheten beskrivs som en avgörande orsak till den period av andlig desorientering som nu följer i Israel. Under Mose och Josua hade folket haft ledare med en resning som tagit dem genom öknarna. Så länge en generation var i livet som själva kunde berätta om vad de sett Herren göra, förblev troheten mot Gud intakt. Det var när inga vittnen längre fanns att tillgå som kulturskymningen inträdde.

I dag inleds det sjätte höstmötet för åldrarna 19-39 på Nya Slottet Bjärka-Säby. De tillkom från början som uttryck för en önskan om ett möte mellan generationer. Att dessa möten dessutom kom att förläggas till den helg under året när vi firar kyrkans otaliga martyrer och helgon, var ingen tillfällighet.

Som bot mot historielöshet, och för att återupprätta förbindelsen med en levande andlig tradition, vädjar Skriften till vårt förnuft: Rösa leden! Minns var du gick, vilken väg du följde.

 

Comments are closed.