Festen förbereds med fasta

 

Festmässan inleds under Höstmötet. Bild: Zandra Erikshed.

Den mystiska festen förbereds med fasta. Man betalar för den med hunger, och det är genom törsten efter himmelska sakrament som man vinner den nyktra berusningens kalk.

Ambrosius av Milanos ord på 300-talet uttrycker något som var självklart i den tidiga kyrkan: de troende förberedde sig för firandet av eukaristin genom att fasta. Inför söndagens gudstjänst inleddes fastan i skymningen, dagen innan, och avslutades med den eukaristiska festen morgonen därpå.

Koptisk tradition påbjuder än i dag nio timmars fasta innan de välsignade gåvorna tas emot. De nio timmarna motsvarar de nio månader som jungfru Maria var havande med Guds son, men också de nio timmarna från korsfästelsen klockan nio på morgonen fram till Jesu begravning klockan sex på kvällen.

Katolsk tradition anger numera ett minimum av en timmes fasta innan mässan, enligt den fornkyrkliga principen ”var och en efter förmåga”. Syftet med fastan är detsamma: att väcka en hunger efter Gud, så att vi kommer till Herrens måltid bedjande, fyllda av längtan.

Comments are closed.