Trohetens tecken

Magnus Malm och fader Caesarius under Höstmötet. Bild: Zandra Erikshed.

 

Gunnel Vallquist skriver: Det gäller att i alla väder vara trogen mot det givna: mig själv med min, fysiska och psykiska, begränsning, grannarna med deras begränsningar, mitt jobb med sina problem – och inte fly till en inbillad bättre värld.

Kanske är kyrkans viktigaste uppgift i dag att vara ett trohetens tecken. Genom att synliggöra olika former av trohet visar hon på en annan väg än den som gäller i omvärlden.

Hon lever ett dagligt böneliv som följer samma mönster oberoende av de bedjandes sinnesstämningar; hon läser ur samma bok för att lyssna till den berättelse som varje dag läser våra liv; hon upprepar samma trosbekännelse för att skydda mysteriet från banalisering; hon firar samma måltid för att bevara minnet levande.

Kyrkans profetiska ord till det moderna jaget är samma. Så lär hon oss att förbli kvar just där vi är. Det finns ingen annanstans där vi kan möta Gud och bli förvandlade.

Comments are closed.