Liv är färskvara

 

I går besökte jag Sven Nilsson, förgrundsgestalt i 1970-talets karismatiska förnyelse och nyligen fyllda åttio. Jag minns en formulering jag hörde honom använda när han undervisade för trettio år sedan och som dröjt sig kvar hos mig sedan dess: ”Läran i Bibeln är en definition av vår erfarenhet av Kristus – blir den något annat blir den stenar och inte bröd.”

Under ett par timmar i hans hem i Örebro samtalar vi bland annat om Johannesevangeliets spiritualitet: Den som äter mitt kött och dricker mitt blod skall ha evigt liv. Sven Nilsson berättar hur han mediterat över dessa ord ända sedan han för fyrtio år sedan, i samband med en dag i bön och fasta, gjorde en genombrottsupplevelse i sitt andliga liv. ”Det löste mig från den förståelse jag tidigare levt med, att man kan samla på sig andliga erfarenheter.”

Och han tillägger: ”Liv är alltid färskvara. Liv är alltid nu. Så som Gud är jag är, så är det kristna livet ett tillstånd – inte upplevelser man samlar på.”

 

Comments are closed.