Profetisk tid

 

Herrens dag är nära! hör vi profeten på nytt utbrista. I dag heter han Joel. Vi lever i kyrkoårets slutskede. I tidens yttersta rand. Om fyra dagar inleds julfastan, den efterlängtade.

De sex veckorna innan jul, när det gamla och det nya kyrkoåret överlappar varandra, är den mest förtätade profetiska tiden under året. När närmar sig Kristus, och han förebådas alltid av sina profeter. De gammaltestamentliga profeterna spelar en viktigare roll i läsningen från Skriften under denna period än någon annan gång. Inte minst i den vecka som nu är.

När Gud lägger sina ord i profeternas mun vet vi att han är på väg. De låter oss inte bara höra Guds röst, de uppenbarar Guds innersta. Profetens ord är bistra, skarpa, omutliga. Men bakom det stränga draget finns kärlekens djupa medkänsla. Tårarna. Profeterna ser på världen ur Guds perspektiv, de är tecknet vi väntat på: Gud har inte glömt oss! Han ger inte upp om sitt folk. Gråt inte! Hur skulle Gud kunna ångra ett enda av sina löften?

Comments are closed.