En viljans akt

 

Adventstiden är här, och därmed den efterlängtade julfastan.

Långt ifrån alla kristna är dock medvetna om att advent från början växte fram som en fastetid i kyrkan. Men det gäller alla de tider under året som föregår de stora festerna. De är perioder av förberedelse och har som sådana alltid fastekaraktär: vi manas att skärpa våra sinnen och rikta uppmärksamheten mot något viktigt som nalkas. Är vi redo för Herrens ankomst kan det göra all skillnad i världen.

Fastan är en viljans akt: vi samlar ihop vårt utströdda liv som inför en stor examen. Det kräver ansträngning. Att tro något annat är en illusion.

Comments are closed.