Fastans bokstav och ande

 

Hur bör man fasta inför julen? Svaret är personligt. Var och en måste finna sitt mått. Kyrkan i öst ger de döpta en enkel anvisning vad gäller matfastan: avstå kött, fisk, vin och mjölkprodukter. Ungefär som profeten Daniels treveckorsfasta: ”Jag smakade inga läckerheter, jag åt inte kött och drack inte vin…” Det fulla måttet är dock inte möjligt för alla. De som fyller det fastar även för oss som inte har möjlighet, kraft eller vilja att göra det.

När kyrkofäderna behandlar fastan är det slående hur deras vägledning har karaktären av råd snarare än strikta regler som skall följas till varje punkt. Man betonar att den troende skall fasta ”om din hälsa tillåter”, som det heter i en skrift.

Även här gäller att urskilja förhållandet mellan bokstav och ande. Som munken i östkyrkan, Lev Gillet, uttrycker det: ”Den som avstår kött men äter dyr fisk och tillagar påkostade vegetariska menyer följer förvisso fastans bokstav men är knappast trogen dess andemening. Den som tillåter sig att äta kött av enkelt slag men avstår från omständlig matlagning, bryter visserligen mot fastans bokstav men kan ända sägas vara trogen andan i fastetiden.”

 

Comments are closed.