Valet att älska

 

I gemenskapen på Nya Slottet har vi en gemensam bok som läsning under julfastan: Den inre friheten av Jacques Philippe. Författaren är en av ledarna för Les Beatitudes, en kommunitet som växte fram under den karismatiska förnyelsen inom katolska kyrkan i Frankrike. Han har skrivit en rad uppskattade böcker där han med stor enkelhet leder läsaren till en livshållning präglad av tillit. Andlig vägledning när den är som bäst, helt enkelt.

Ett av Philippes huvudspår i boken är att den mänskliga friheten inte innebär att vi kan förändra allt, men att vi kan fylla varje livssituation med mening. Hur livet än ser ut kan vi alltid välja att älska. Det valet förvandlar inte alltid de yttre omständigheterna, men det förvandlar vårt inre.

Fastans väg har alltid beskrivits som kärlekens väg. Dess mål är att vi skall se oss själva i Guds blick, som oändligt älskade. Då anar vi en ”svindlande frihet”, säger Jacques Philippe. Han kallar det en dubbel frihet: ”Friheten att förbli syndare och friheten att bli helgon.” Vi behöver inte bli förkrossade över att vi är syndare, men vi kan alltid göra valet att älska – det enda val som gör en människa till helgon medan hon ännu är en syndare.

 

Comments are closed.