Ge Anden vidare

 

När vi nu läser ur Första Moseboken i vårt lektionarium, påminns vi om hur människan redan från början har ett alldeles särskilt förhållandet till den helige Ande. Hon är den enda av alla skapade varelser som inte får liv genom Guds ord. Människan blir en levande varelse genom Guds kyss.

Herren och livgivaren, säger vi om den helige Ande i trosbekännelsen. Anden blåser in sitt liv i materien, formad av jord till Guds avbild. Livgivandet är Andens signum, den kristna andlighetens främsta kännetecken.

”Var fruktsamma och föröka er”, säger Gud till människan. Vår viktigaste uppgift i tillvaron är att ge livet vidare. Och den som tagit emot den Helige Ande, kan ge Anden vidare. Så förökar sig Guds rike.

Comments are closed.