Min stund

 

När vinet tog slut vid bröllopet i Kana, och Jesu mor påpekade vad som hänt, svarade Jesus: ”Min stund har inte kommit än.” Vilken stund talar han om? Uttrycket återkommer i Johannesevangeliet. ”De ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom; hans stund var ännu inte inne.” (Joh 7:30) Och senare: ”Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit. (Joh 13:1)

Med orden ”min stund” syftar Jesus på sitt förestående lidande. När han närmar sig korset säger han: ”Min stund är nära.”(Matt 26:18)

När nu Jesus kommenterar det faktum att vinet är slut med orden ”Min stund har inte kommit än”, och strax därefter förvandlar vatten till vin, faller ett märkligt ljus över berättelsen. Den förvandling som sker vid bröllopet i Kana förkunnar eukaristins mysterium – hemligheten med Kristi lidande, död och uppståndelse.

 

Comments are closed.