Ljuset från Kristi seger


Makarios andliga homilier, uppkallade efter den ökenfader som vi firade igår, hör till en av de viktigaste skrifterna från den tidiga kyrkan. Ett av dragen i denna undervisning är den starka medvetenheten om det ondas makt och väsen. Demonernas list, när de nästlar sig in i människosjälen, skildras av Makarios med stor andlig och psykologisk klarsyn.

Det är därför dopet i Anden är en nödvändighet, menar Makarios. Den Helige Ande är för Makarios bönens Ande, homilierna har liknats vid ”en bedjares undervisning av bedjare”; genom bönen öppnas en dörr för Anden, människan skådar det ljus som förvandlar henne. Ljuset från Kristi påsk, för att knyta an till årets tema i den ekumeniska böneveckan som just nu firas i många länder: Kristi seger förvandlar.

När vi ropar efter snabba andliga lösningar är Makarios den vägledare vi behöver. “Virriga rop”, som han kallar det, är inget säkert tecken på Anden. Men bönen i Anden, som likt en förtärande eld bränner upp den bråte Satan har släpat in i våra liv, utför underverk.

 

 

Comments are closed.