Vårt motstånd mot kallelsen

 

Jona bok är en profetisk krönika med många bottnar. En Kristusberättelse om död och uppståndelse. Jesus låter Jona stå som förebild till det som väntar honom: ”Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.”

Jonas öde, på grund av olydnad, delades av Kristus när han identifierade sig med vår olydnad. Jona representerar oss alla i vår ovilja att avstå egen bekvämlighet. I honom känner vi igen vårt eget motstånd mot Guds kallelse. Jonas bön, i bokens andra kapitel, är ett långt kyrie, en bön att göra till sin under fastetider.

Guds svar speglar hans ”oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod”. När Herren låter Jona vända åter från de döda förebådas påsken: Kristi nedstigande i dödsriket för att gäcka döden för alltid.

 

Comments are closed.