Gryning i Holy Sepulchre

 

I gryningsmässan i Gravkyrkans Golgotakapell påminde den celebrerande biskopen från St Louise om vikten av att ständigt återvända till evangeliernas passionsberättelser. Inte bara under Stora veckans förtätade gudstjänster eller varje fredag så som en liten långfredag.

Betraktandet av lidandets och korsets mysterium – ”i lydnad för din vilja avstod han från allt och antog en tjänare gestalt när han överlämnade sig själv åt döden för världens liv”, som vi säger i liturgin – behöver tillhöra vår dagliga bön och meditation.

Korset är både vår frälsnings ankare och vår kallelse. Den som väljer dess väg träder in i en värld där gamla glädjeämnen ersätts av nya. Den stora glädjen för människan är nu att ”alla äter och dricker henne”. Hon har blivit ett bröd brutet för världen. En dryck utgjuten för alla.

 

Comments are closed.