Gudsmoderns lidande


Fader Isidor – staretsen i Florenskys Jordens salt – jämförde ofta, i likhet med kyrkofäderna, Evas födelse ur Adams revben med Kyrkans födelse ur Jesu Kristi sida. Adams underbara sömn jämförde han med Kristi hemlighetsfulla sömn, och revbenen tagna från Adam med spjutet som stöttes i Jesu kropp. Det mirakulösa utflödet av blod och vatten ur Kristi kropp såg han som själva födelsen av Kyrkan.

Och på något vis förband han födelsen av Kyrkan med såret i Gudsmoderns hjärta, det hon fick från svärdet som gick genom hennes själ. Även i den stunden står hon upprätt. “Det finns ingenting i henne som säger nej eller tar tillbaka”, skriver Claudel.

Gudsmoderns lidande, som vi denna Stora fredag inbjuds att dela, förband fader Isidor med Kyrkans välsignelse. ”Kristus födde kyrkan”, sa han, ”och vi har alla blivit ett.”

 

 

Comments are closed.