Ingen räknar med en död


På Stora fastans sista dag vilar Jesus i graven, dold för världen. Denna dag tillhör på ett särskilt sätt alla de gudsälskare som världen aldrig uppmärksammar, och som inte heller söker någon uppmärksamhet. De som känner och älskar hemligheten med det fördolda livet med Kristus hos Gud, kommer aldrig att bli kända i världen.

Denna märkliga lördag, så fylld av väntan och tystnad, tillhör dem. Nu är Jesus inte längre synlig för världen, han är borta, död. Inte heller Jesu närmaste vänner syns i världens ögon. Ingen räknar med dem, lika lite som man räknar med en död. De har vänt sin blick, inte mot det synliga där döden härskar, utan mot det osynliga där Kristus sönderslitit dödsrikets bojor.

På fastans fyrtionde och sista dag ber vi: Du, vår Herde, som vilade i graven dold för världen, lär oss älska vårt fördolda liv med dig hos Gud.

 

Bilden: Gravprocession i Stora fredagens Aftongudstjänst i Bjärka-Säby. Foto: Benjamin Ekman.

Comments are closed.