Med hjärtat fäst på Golgota

 

Närmast korset står Guds moder och den lärjunge som Jesus älskade. Så intar de den plats där kyrkan står varje gång eukaristin firas. Som Lev Gillet, munken från östkyrkan, påminner oss i våra läsningar i middagsbönen den andra veckan i påsktiden: När brödet bryts och vinet hälls i kalken står präst och församling ”sida vid sida under korset, med hjärtat fäst på Golgata”.

Genom att frambära det offer som aldrig behöver upprepas, men som varje gång förmedlar den eviga nåd som strömmar från Kristi eget offer, förenas vi med den kärlek om vilken det heter: ”Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.”

 

 

Comments are closed.