”Här är viloplatsen”

 

Hur vet vi att vi förblir på Vägen? Det finns ett enkelt tecken: vi förblir i vilan. Genom tron har vi redan fått ”gå in i Guds vila” (Hebr 4:10). Där bor den djupa, stilla glädje som tar emot livet ur Guds hand.

I det kristna pilgrimskapet är Jesus både vägen och målet. I honom sammanfaller vandringen och viloplatsen. Den som låtit sitt liv sammanflätas med Kristi liv har sin viloplats i sitt hjärta, är framme trots att hon ännu är på väg. Med en sådan livshållning blir det viktiga inte hur långt vi hunnit. Långt viktigare är att vi har kommit till ro.

Stressen och otåligheten undergräver tron. De är symptom på att vi vill framåt på egen hand och ännu inte överlåtit oss åt honom som vinkar in mot hjärtat och säger: ”Här är viloplatsen” (Jes 28:12).

 

 

Comments are closed.