Vill jag inte?


Trettiofem dagar in i fastan, och fortfarande denna svårighet att på allvar omvända sig. Vill jag inte? Kan jag inte?

I den dagbok Alexander Schmemann förde under de sista tio åren av sitt liv ges ett svar: ”En rationell och logisk människa har ytterst svårt för att omvända sig.”

Följaktligen våndades fader Alexander över det sätt på vilket den akademiska teologin – som han själv var en del av – numera bedrivs. ”Allt rationellt och rent logiskt tänkande är förfärande; det bär ingen frukt, inget liv.”

Skall vi alltså förakta förnuftet? Nej, det är givet av Gud. Men också märkt av fallet. Som allt annat måste det passera korset för att bära den frukt som ger evigt liv.