När det klarnar

 

Öknen är metaforen för alla former av fasta, platsen för den stillhet i vilken vi ser Gud i allt och överallt. ”Bli stilla och besinna att Herren är Gud.” (Ps 46:11) I denna stillhet är vår kamp inte längre kamp. Där uppfylls vad som sägs i Andra Mosebok: ”Herren skall strida för er, och ni skall vara stilla därvid.” (2 Mos 14:14)

Naturligtvis är det inte så att stillheten, eller fastan, framkallar Guds närvaro. Gud är här, Gud är överallt, säger en av ökenfäderna. Öknens gåva är att den gör oss närvarande. När vi blir uppmärksamma och stilla klarnar det inom oss: ”Herren är en verklig Gud, en levande Gud, en evig konung”. (Jer 10:10)

 

Comments are closed.