Herren hade gömt dem

 

“De strövade för berg till höjd och glömde sin viloplats”, skriver Jeremia (50:6). Profeten sätter fingret på den största av alla förluster. Den som glömt sin viloplats blir med Kain “rastlöst och rotlös” på jorden. Syndafallet är i grunden förlusten av en viloplats, Eden.

I det ljuset klarnar omvändelsens innebörd. En annan av profeterna, Jesaja, säger: “Vänd om och var stilla.” (30:15) Varje fastedag är en kallelse till omvändelse, att söka den stillhet där distraktionerna skingras och vi ser Gud i allt och överallt. Platsen där det onda inte kommer åt våra hjärtan.

När de onda försöker lägga händerna på Jeremia och hans skrivare, Baruk, heter det betecknande: “Herren hade gömt dem.” (36:26)

 

 

Comments are closed.