Ljusets makt

 

Fredag är varje veckas viktigaste fastedag. Korsfästelsens dag. Den dag när alla onda makter riktar sig mot Jesus. Men Jesus riktar sitt ansikte mot Fadern.

Denna scen vägleder oss i vår kamp. Kämpa inte mot ondskan. Ignorera djävulen. Om det onda angriper dig från ett håll, vänd dig i den andra riktningen. Mot Kristus. I ljuset från hans ansikte har mörkret ingen makt.

 

 

Comments are closed.