Bli inte lärare

 

I dag firar vi minnet av en av öknens mest fåordiga, Abba Pambo. Som framgår av vårt synaxarium lär han oss en av de viktigaste formerna av fasta i en tid när vi ofta överträder det apostoliska budet: ”Bli inte lärare allesammans.”

När de som övat sig i tungans fasta väl talar, märker vi hur orden springer fram ur den heliga tystnadens källa. Kontrasten är slående i jämförelse med det lättsinniga religiösa prat, helt i avsaknad av djup och verklig vördnad för andra, som vi så ofta ger ifrån oss.

När ökenfäderna talade var det för att orden skulle bli till verklig uppbyggelse. Därför undvek de att svara när de märkte att någon frågade utifrån orena motiv, och de undvek helt att delta i teologiska dispyter och polemik.

 

 

Comments are closed.