Vad behöver ratas?

 

I dag uppträder Paulus på areopagen i Athen – läsningen ur vårt lektionarium från Apostlagärningarna 17 – och uppmanar ”alla och överallt” att omvända sig.

I apostelns sätt att anknyta till athenarnas värld blir det tydligt att omvändelsen inte är liktydig med ett förkastande av allt det vi sedan tidigare bär med oss. Den innebär snarare en förnyelse av tankar och sinnen, och därmed en rening av all mänsklig erfarenhet och kunskap.

Det goda vi funnit i vårt sökande skall inte nödvändigtvis ratas. Men det behöver helgas och riktas mot Gud. ”Allt som kallas dygd” kan ställas i Guds tjänst, som Paulus uttrycker det i Filipperbrevet.

 

 

Comments are closed.