Hållas tillbaka

 

Två veckor innan Kristi förklaring firar kyrkan aposteln Jakob, en av Jesu mest förtrogna lärjungar. Han tillhörde de tre utvalda som fick följa med Jesus upp på det heliga berget.

Jakob är ett unikt vittne om den förtrogenhet med Jesus som vi alla är kallade till. ”Jag vill att de som du har givit mig skall vara med mig där jag är”, säger Jesus i sin bön till Fadern. Dessa ord syftar på det kommande riket. Men de handlar inte bara om framtiden. De gäller både det som varit och det som är nu.

Jesu bön är att vi skall vara hos honom, var vi än är och vad vi än gör, så att han får forma oss till det han vill. Då kan han, när så är nödvändigt, hålla oss tillbaka så som Jesus höll tillbaka Jakob när han i sin glödande iver villa kalla ned eld över dem inte tog emot Jesus. Genom att han var ”hos Jesus” undgick Jakob att synda.

 

 

Comments are closed.