Angelus

 

Angelus är namnet på en klockringning som kallar till en kort bön. Den har sina rötter i medeltiden och rings fortfarande tre gånger om dagen – morgon, middag och kväll – i många kloster och katolska kyrkor.

När Angelus förr ringde upphörde arbete och bönen tog vid. Evigheten gjorde sitt inträde i tiden. Angelusringningen skänkte dagen en växling mellan bön och arbete, där allt flätades samman till en enhet och helhet. Bönen gjorde människan till en bättre arbetare – och arbetet till en bättre bedjare.

Angelusbönen har sitt namn efter ängelns budskap till Maria, som alltid upprepas i denna bön: Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus.

Den ständiga bönen genomlyser dagens mödor med den nåd som sänkte sig över Maria.

 

 

Comments are closed.