För långsamhetens egen skull

 

En större långsamhet i livet kan vara både frivillig och ofrivillig.

Den som kommer genom sjukdom är ofrivillig. Den som är en följd av fastan är frivillig. Men frukten av dem är densamma: vi blir bättre skickade för det som anförtrotts oss.

Författaren och filosofen Rolf Ekman (d 1982) satte ord på detta på sitt karaktäristiska sätt:

Han blev långsammare, och hans verk blev bättre.
Därför att han fick mer tid att tänka efter? –
Kanske.
Men mest för långsamhetens egen skull.

 

 

Comments are closed.