Livgivande energier

 

Gud kan både ses och inte ses. Han är ”outsäglig och ofattbar, osynlig och oföränderlig”, som det heter i Chrysostomosliturgin. Och ändå kan Gud förnimmas som närvarande, verklig och personlig. Ja, han kan bli livet i vårt liv.

För att mysteriet inte skulle omintetgöras satte Gregorios av Palamas, som kyrkan i dag firar, ord på denna paradox genom att framhålla distinktionen mellan Guds väsen och Guds energier. Till sitt väsen är Gud skild från allt skapad. Genom sina energier är han närvarande i hela skapelsen. Men Guds energier är inget annat än den härlighet som strömmar från hans väsen, de gör oss delaktiga i Guds eget liv.

Denna paradox, förhållandet mellan det som kan ses och inte ses i Gud, låter oss på samma gång bäva inför det okända hos Gud och förundras över hans livgivande närvaro i varje ögonblick.

 

 

Comments are closed.