Bot mot utbrändhet

 

I Guds rike existerar ingen utbrändhet, kan helt enkelt inte göra det, eftersom människan där får ”vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt”. (Hebr 4:10)

Boten mot utbrändhet är vila för kropp och själ, men också sinnesändring: vi måste omvända oss från ett sätt att leva där vi vill hinna mer, uträtta mer och tjäna mer, till ett liv där vi låter den Helige Ande vara vår vägvisare och vän.

När vi låter oss ledas av Anden bryter Guds rike fram som en vårbäck i vårt trötta inre landskap. Frigörelsen från klocktidens tyranni tar sin början. Vi upplever ett annat slags ”tid”, den som är en fläkt av evigheten. Vi har nu vår källa i framtiden.

 

 

Comments are closed.