Varför fastar vi?

 

Om tre dagar börjar julfastan. Den kallas också lilla fastan eftersom den inte är lika sträng som den fyrtio dagar långa påskfastan. Ändå kallar den oss till ett mått av avhållsamhet.

Varför?

Vi kan sammanfatta fastans syfte i det kristna livet i en mening: Att göra oss mer beroende av Gud.

Fastan återför oss därmed till verkligheten. Utan Guds uppehållande nåd skulle allt återgå till stoft. När vi ständigt har allt vi behöver för vårt dagliga liv börjar vi leva som om vi klarar oss bra på egen hand. Visserligen säger vi fortfarande att ”vi behöver Gud”, men inte mycket i vårt sätt att leva visar att vi menar det.

Hungern, tröttheten, tomheten, utmattningen – fastans inverkan på kropp och själ – kan återge oss en sann insikt om att det bröd, den vila, den fullhet, den frid som aldrig förgår finns endast hos Gud. Så blir fastan början på en ny glädje.

 

 

Comments are closed.