Allt skapat är gott

 

En dag kvar. I morgon kväll, när vi träder över tröskeln till adventstiden, börjar den förberedelse som kyrkan ger oss inför Kristi födelses fest.

Men, frågar någon, varför måste vi fasta om allt som Gud har skapat är gott? I Romarbrevet 14:14 säger aposteln: ”I min tro på Herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt.”

Det skapade i sig är aldrig ont. Vi måste kraftfullt hålla fast vid denna sanning. Men vi som lever i en värld sårad av synden är inte rena. Det onda sitter i vår hållning till det skapade, vår vankelmodiga vilja. Därför behöver vi fasta. Och därför är fastan inte en kamp mot kroppen. Den är en kamp för kroppen och dess fullständiga frälsning.

 

 

Comments are closed.