Vem är fullkomlig?

 

”Vår fullkomlighet består i att veta att vi inte är fullkomliga”, skriver Augustinus i en tillspetsad formulering. Under samma århundrade talar Gregorios av Nyssa om fullkomlighet som ett tillstånd av vardande.

Bägge anknyter till ett berömt bibelord hos Paulus: ”Tro inte att jag redan … har blivit fullkomlig”. Och aposteln tillägger senare hur han ”sträcker sig mot det som ligger framför”. (Fil 3:12-13)

Genom sin rening av kropp och öga är fastan ett av de mest konkreta sätten att vara i rörelse. Återhållsamhet i det yttre – mat, sömn, förströelser etc – ger skärpa åt det inre.

 

 

Comments are closed.