I sitt esse

 

Trefaldighetsveckan är den apofatiska veckan under kyrkoåret, en tid när vi hejdar oss inför Guds outgrundlighet. ”Vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar.” (Rom 11:33)

För den som lever kvar i pingstens nyktra rus blir talet om Gud förtätat och autentiskt, men svårfångat. Det är ett tal till Gud mer än om Gud. Hänförande mer än beskrivande. Förundran blir den jordmån i vilken tron kan växa. Gudstjänsten blir en doxologi, en lovprisning. Och kyrkan träder fram i sitt esse.

 

 

Comments are closed.