Capax Dei

 

Som skapad till den treenige Gudens avbild är människans viktigaste läggning att älska. En oändlig potential finns från början nedlagd i vårt väsen. Människan är capax Dei, säger kyrkofäderna, hon har kapacitet att i sin själ rymma Gud. Hennes möjlighet att mogna är gränslös.

Om vår destination är Gud, vars ”enda gräns är frånvaron av gräns”, för att tala med Gregorios av Nyssa, är fullkomligheten ett vardande. Fullkomlig är den som ständigt blir. Genom kärleken blir vi alltid något mer.

 

 

Comments are closed.