Försakelse och fruktbarhet

 

Låt oss avsluta vår reflexion över Marias ja till Guds ord med att säga: Hon som tog emot Guds ord, bar Ordet i sitt liv och födde Ordet till världen, blev moder till drakens besegrare.

Guds ord är än i dag Andens svärd som besegrar världens makter. Det yttersta tecknet för denna seger, genom vilken det förgängliga blir klätt i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, är korset.

I korset förenas försakelse och fruktbarhet. Denna förening var mönstret i Marias liv och målet för hennes sons liv. I den föreningen öppnar sig eukaristins hemlighet – vi äter och dricker av den frukt korset burit genom Kristi kärleksoffer. Så kan våra liv, precis som Marias, bli en eukaristi, en offergåva i tacksägelse över Guds oändliga kärlek som bär frukt i världen när vi säger vårt ja till Guds ord.

 

 

Comments are closed.