Kvisten från paradiset

 

Hur gammal Maria blev, när hon dog och hur hennes insomnande gick till säger Nya Testamentet inget om. Däremot finns tidiga skrifter, flitigt lästa i den unga kyrkan, som skildrar Marias sista tid på jorden.

Det berättas hur ängeln Gabriel uppenbarade sig för henne med en kvist från ett fikonträd i handen, när hon en dag bad på Oljeberget. Ängeln sa: ”Om tre dagar skall din Son, vår Gud, hämta dig till sitt himmelska rike, där du tillsammans med honom skall regera i evighet.”

Ängeln gav henne kvisten och försvann. Maria föll på sina knän och tackade länge Herren för att hon nu skulle få lämna jordelivet och flytta till det eviga riket. Hon kallade på alla Jesu vänner och när de kom visade hon dem kvisten från paradiset.

 

 

Comments are closed.