Traditionens ljus

 

Den fest kyrkan firar den 15 augusti, Gudsmoderns avsomnande, har skänkts oss av traditionen. På många håll lider vi fortfarande av ett sorgligt tankefel där skrift och tradition spelas ut mot varandra. Men hur skulle Bibelns bokstav kunna vara överordnad Andens liv? Eller omvänt: Hur skulle Andens liv kunna vara något annat än förkroppsligandet av Skriftens bokstav? Det är i det dynamiska samspelet mellan skrift och tradition – mellan Kristus och Anden – som kyrkan lever.

imagesTraditionen är dock inte liktydig med ”traditionerna” i horisontell mening. Den är vertikal till sin karaktär. Traditionen, säger den ortodoxe teologen Vladimir Lossky, är inte bärare av uppenbarelsen – den är ljuset som uppenbarar den. Traditionen är inte Sanningen – den är förmedlaren av Sanningens Ande.

Vad gäller jungfru Marias gudomliga moderskap kommenterar Lossky: ”Utanför kyrkans tradition är teologin stum vad detta beträffar och kan inte rättfärdiga denna häpnadsväckande ära. Det är därför som de kristna gemenskaper som förkastar traditionsbegreppet i alla dess former också är helt främmande för vördandet av Guds moder.”

 

 

Comments are closed.