”De skall äta och få över”

 

Ingenting blir omöjligt för er om ni har tro, hör vi Jesus säga i dagens evangelium.

Samtidigt läser vi i Första Kungaboken om hur profeten Elisa, när det är hungernöd i landet, föregriper det stora brödundret – det som sker på slätten där Jesus mättar folket och det som sker i Kyrkans eukaristi.

”De skall äta och få över”, säger Herren.

Även nu råder hungersnöd i landet. Äter vi i tro av det bröd Herren ger, stillas inte bara vår egen hunger. Vi får över och kan dela med de svultna.

 

 

Comments are closed.