Förstår du vad du läser?

 

I den andliga läsningen läser vi inte för att ha läst, inte ens för att förstå. Vi läser för att läsa.

Så förhöll det sig uppenbarligen med betjänten Grigorij i Bröderna Karamazov. Han hade skaffat sig Isak Syrierns samlade predikningar och ord, en bok han ihärdigt läste ur i många år, men ”utan att egentligen förstå något av det”.

Och, tillägger författaren: ”kanske just därför älskade han denna bok och satte den så högt”.

 

 

Comments are closed.