Hans är havet

 

Varje morgon sjunger Kyrkan med orden ur psalm 95:

Hans är havet, ty han har gjort det, *
och fasta landet har hans händer format.

HavetEukaristi (tacksägelse) är resans och tidens mål. Det är Kyrkans väg och det enda rimliga svaret på Guds skapelse och frälsningens gåva.

Tacksägelse är den fullkomliga människans tillstånd.

 

 

Comments are closed.