Visshetens ljus

 

Få har skildrat människans kamp med det kluvna hjärtat som Augustinus. Och får har så övertygande vittnat om mötet med Kristus som ett genombrott, en befrielse ur djävulens skruvstäd, en absolution från en obetalbar skuld.

När han vid 32 års ålder, på uppgivenhetens rand, drabbas av kraften i Guds ord, skriver han: ”Det var som om visshetens ljus genast ingjutits i mitt hjärta och skingrat allt mitt tvivels mörker.”

Inget annat än Guds ord kan han denna inverkan på själen: ”I Ordet var liv, och livet var  människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret…”

 

 

Comments are closed.