Sanningens pris

 

Johannes Döparens martyrium räknas till de fem mindre festerna under året i ortodox tradition, och är på samma gång fastedag.

Det är inte ofarligt att säga som det är. Johannes hade påtalat för Herodes det otillbörliga i att han levde ihop med en annan mans kvinna. Det kostade honom livet.

Sanningen har en bundsförvant i varje människa. Vi kan välja att lyssna till den. Vi kan också överrösta den. Den som förblir trogen sanningen kan berövas livet., men aldrig sin värdighet.

Tillsammans med Kyrkan instämmer vi i tackbönen när mässan har firats:

Vi tackar dig, Herre,
för den helige Johannes himmelska födelse.
Ge oss visshet om att våra egna lidanden
genom det brutna brödets hemlighet
är oupplösligt förenade med Jesus Kristus, vår Herre.

 

 

Comments are closed.