I dag

 

Paradoxen är hörnstenen i ortodox teologi. Som tydligast framträder den i liturgins ”i dag”. Åminnelsen är inte en hågkomst, den är en aktualisering. Liturgins nu återkallar det förflutna. Det som varit är nu!

Men mer än så: liturgins nu drar  framtiden till sig. Vi blir ögonvittnen till händelser som ännu inte inträffat. Därför säger vi i åminnelsebönen: Vi firar minnet av hans återkomst i härlighet.

 

 

 

Comments are closed.